دانشکده تعلیم و تربیه

معرفی دانشکده تعلیم و تربیه

دانشکده تعلیم و تربیه تحصیلات عالی پیشگام درسال 1398 تاسیس گردیده و دارای دیپارتمنت‌های تاریخ، جغرافیه، ریاضی، فزیک، کیمیا، بیالوژی، زبان و ادبیات فارسی (دری)، زبان وادبیات پشتو، و تعلیمات اسلامی می‌باشد.

از آن جای که می‌دانیم نصاب تحصیلی عبارت از ترکیب نظر و عمل است و باید دارای روش‌ها و قابلیت‌های تطبیق باشد. تهیه نمودن پلان های تحصیلی، مفردات، کتب درسی به تجربه و تخصص ویژه در بخش نصاب تحصیلی ضرورت دارد؛ برعلاوه، محتوای که تدریس می‌شود و اهداف آموزشی که از آن توقع می‌رود باید مطابق نیازمندی تربیه معلم، معارف و تحصیلات عالی کشور باشد، زیرا اکثر فارغ‌التحصیلان این دانشکده‌ها به تدریس در دارالمعلمین‌ها و مکاتب جذب می‌گردند، بناً باید به گونه تخصصی و کارشناسانه وارد تدریس گردند.

قابل تذکراست که طرح و انکشاف نصاب تحصیلی از پلان گذاری تحصیلی تفاوت دارد، زیرا در تهیه نصاب، ارزش علمی موضوعات وجنبه‌های فکری واهمیت آنها مورد توجه قرار می‌گیرد. اهمیت وجایگاه هر یک از عناصر شامل نصاب تحصیلی باید نظر به وقت معین شود، در حالیکه در پلان تحصیلی چنین نیست. چون این دانشکده معلمان مسلکی را برای دارالمعلمین‌ها و مکاتب تربیه می‌نماید. طرح و تدوین نصاب تحصیلی این دانشکده بر اساس نیازسنجی در مؤسسات تربیه معلم و مکاتب انجام گردیده است. قابل یادآوری است که در تهیه پلان‌های تحصیلی، مفردات درسی و تعیین اهداف آموزشی تلاش گردیده تا پیداگوژی (روش‌های تدریس و آموزش) با محتوا، طوری تنظیم گردد که محصلان بر علاوه کسب دانش اختصاصی در رشته ، به اساس تعلیم و تربیه، روانشناسی  و شیوه‌های ارزیابی، آشنایی کامل حاصل نمایند.

ساختار نصاب تحصیلی طوری است که مطابق لایحه سیستم کریدیت هر محصل با بدست آوردن حداقل 136 کریدیت درجه لیسانس را به دست می‌آورد. تناسب مضامین انتخاب شده در دانشکده تعلیم وتربیه مطابق اهداف تربیه معلمان مسلکی می باشد، که در نظر گرفته شده است قرارذیل می‌باشد:

ü    مضامین مسلکی (پیداگوژی و روانشناسی) 30 درصد

ü    مضامین اختصاصی (رشته یی) 50 درصد

ü    مضامین پوهنتون شمول (درج لایحه کریدیت) 12 درصد

ü    تحقیق و پایان نامه 8 درصد

قابل یادآوری است که 8 درصد (7) کریدیت گردیده که (3) کریدیت آن مربوط کورس تحقیق و(4) کریدیت آن برای پایان نامه (مونوگراف) درنظر گرفته شده است.

 

شیر کردن :