پلان استراتیژیک پوهنځي

پلان استراتیژیک پوهنځی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی پیشگام برای پیشبرد برنامه‌ها جهت به دست آوردن اهداف مشخص و رسیدن به آن نیاز اساسی شمرده می‌شود. پلان استراتیژیک پوهنځی اقتصاد، حاصل ارزیابی‌های واقع‌بینانه و عملی از وضعیت پوهنځی اقتصاد و فعالیت دیپارتمنت‌ها با در نظر داشت معیارهای ملی و بین‌المللی و درک امکانات اقتصادی برای شهروندان تهیه گردیده است.

پلان استراتیژک پوهنځی اقتصاد، چهارچوب کلی است که به منظور روشن ساختن دیدگاه، ماموریت، رسالت، ارزش ها، اهداف راهبردی و امکان تحقق برنامه های عملیاتی در این چارچوب، به نگارش در آمده است. این پلان تحت عنوان پلان استراتیژیک  پنج ساله پوهنځی اقتصاد (1400-1405) با در نظرداشت برنامه های اساسی در بخش های علمی، اداری، زیربنائی و دسترسی به تحصیلات عالی در پرتو پلان استراتیژیک مؤسسه تحصیلات عالی پیشگام تدوین گردیده است.

در حال حاضر پوهنځی اقتصاد این مؤسسه در مقطع لیسانس محصل میپزیرد و ساختار تشکیلاتی آن کاملتر از گذشته شده  است.

قبل از سال 1397 مؤسسه تحصیلات عالی پیشگام، از کتابخانه مناسب و مرکز تحقیقات برخودار نبود و  تعداد اعضای کادر علمی این پوهنځی از قابلیت ها و تخصص های لازم برخودار نبودند. در شرایط فعلی ساختار تشکیلاتی این پوهنځی نسبتا کامل میباشد.  اکثر استادان این پوهنځی در حال حاضر با درجه تحصیل ماستری و دکترا میباشند.

بودجه عادی و انکشافی این پوهنځی به منابع عایداتی ( فیس محصلین و سایر برنامه های آمورزشی و خدماتی و نیز جلب کمک های مالی از طریق مؤسسه) تعریف می گردد.

ویژگی های آموزشی پوهنځی اقتصاد، آموزش دهی جامع  علم اقتصاد و مدیریت است؛ برنامه های درسی گسترده سیستماتیک، اعم از موضوعات نظری که پدیده های اقتصادی، مدیریتی، رهبری، مالی و بانکی را با جنبه های نظری  و عملی استوار بوده  و نیز مستقیما با عمل تجارت مرتبط است ارایه مینماید.  از نظر طرح های رایج وموثر آموزشی  در پوهنځی اقتصاد، ما رهبران و مسوولان تجارت آینده را تربیه و پرورش می دهیم که در حوزه اقتصاد جامعه فعلی و آینده مدیران ماهر، معتهد، متخصص وموثر درعرصه کاری و کارشناس خوب درحل معضلات اقتصادی خواهند بودند؛ جامعه دانش که به سرعت در حال تغییر است ، نیاز به ادامه یادگیری در طول زندگی دارد. به عنوان نقطه شروع این آموزش مدام العمر، ما فرصت تحصیل در رشته اقتصاد و مدیریت را برای شما فراهم می کنیم؛ دانشجویان ما را در تأمین خواسته های نیروی کاری فردا یاری میرساند و همچنان میتوانند بینشی در مورد آینده و توانایی ارتباطی برای همکاری با دیگران کسب کنند و به طور مداوم در تلاش هستیم تا یک مرکز آموزش و پژوهش نخبه در منطقه باشیم.

 

با تشکر

محکم بای میهن

رئیس پوهنځی اقتصاد تحصیلات عالی پیشگام

 پیوست ها را دانلود کنید
شیر کردن :