پلان استراتیژیک

پیام رئیس مؤسسه درباره استراتیژیک

گزارش برنامه استراتیژیک مؤسسه تحصیلات عالی پیشگام را یک اقدام مبارک برای تمام منسوبین این مؤسسه وبه ویژه دست اندرکاران آمریت تضمین کیفیت واعتباردهی میدانم. هرسازمانی برای بقای خود نیاز مبرم به جذب تحولات محیطی پیرامون خود دارد که به سرعت اتفاق می افتد. جذب و مدیریت اثرپذیری این تحولات جدا یک برنامه استراتیژیک کار دارد که کلید بقای سازمانی هرنهادی محسوب می گردد. پیشگام که از جمله نخستین مؤسسه تحصیلی در سطح کشور و در زمرۀ برترین نهاد تحصیلی خصوصی در کشور می باشد؛ نیازدارد تا منطبق با عوامل موثرمحیطی برفعالیت خویش وتحلیل وبررسی نقاط قوت وضعف، فرصت ها، چالش ها و ارزیابی قوای بشری واکادمیک خویش یک پلان مؤثر و مبتنی بر واقعیت های فوق برای آینده فعالیت های خود داشته باشد.

   همکاران ما در این مؤسسه خوشبختانه با تلاش بی شائبه وهمکاری درونی شان این مأمول را برآورده کردند که اینک گزارش هر دو (پلان استراتیژیک وپلان عملیاتی) خدمت تمام خوانندگان عزیز تقدیم می گردد. به امید سرافرازی نسل اکادمیک کشورعزیز ما افغانستان و بهبود وضعیت تحصیلی نسل جوان این مرز وبوم این گزارش را تایید می نمایم و از تاریخ ذیل قابل تطبیق می باشد.

 

بااحترام

کمال الدین حامد

رئیس مؤسسه تحصیلات عالی پیشگام
 پیوست ها را دانلود کنید
شیر کردن :