پلان استراتیژیک پوهنځي

پلان استراتیژیک پوهنځی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی پیشگام برای پیشبرد برنامه‌ها جهت به دست آوردن اهداف مشخص و رسیدن به آن نیاز اساسی شمرده می‌شود. پلان استراتیژیک پوهنځی اقتصاد، حاصل ارزیابی‌های واقع‌بینانه و عملی از وضعیت پوهنځی اقتصاد و فعالیت دیپارتمنت‌ها با در نظر داشت معیارهای ملی و بین‌المللی و درک امکانات اقتصادی برای شهروندان تهیه گردید...

ادامه مطلب

پلان استراتیژیک

پیام رئیس مؤسسه درباره استراتیژیک گزارش برنامه استراتیژیک مؤسسه تحصیلات عالی پیشگام را یک اقدام مبارک برای تمام منسوبین این مؤسسه وبه ویژه دست اندرکاران آمریت تضمین کیفیت واعتباردهی میدانم. هرسازمانی برای بقای خود نیاز مبرم به جذب تحولات محیطی پیرامون خود دارد که به سرعت اتفاق می افتد. جذب و مدیریت اثرپذیری این تحولات جدا یک برنامه استراتیژی...

ادامه مطلب

1 - 2 از ( 2 ) رکوردها